Chế thần

Chế thần

Tác giả: Mạc Thiên – Tịch Địa

Thể loại: Huyền huyễn; cổ trang; mỹ công mỹ thụ; phúc hắc công, bạch thố cường thụ; công sủng thụ

Tình trạng: on going

ngạn uyển yên hồ

Advertisements